top of page
  • Writer's pictureKorridor

OsloByliv

Updated: Mar 9, 2020

Oslo er i ferd med å bli en grønnere og mer levende by. Det skal bli plass til mer liv i gatene og flere hyggelige møteplasser. Gjennom programmet Bilfritt byliv vil Oslo kommune aktivisere flere områder i byen og bidra til økt byliv i sentrum. Oslo kommune avdeling plan og bygningsetaten har valgt Gambit H+K til å gjennomføre eventene, og Gambit har igjen valgt Korridor til å bistå med deler av arrangementet.

Korridor ble valgt til å bistå med diverse bemanning, opprigg, nedrigg og utforming av noen av stand områdene. Bland disse lagde vi et nydelig blomsterkrans område. Ideen var Gambit H+K sin, Korridor sto for innkjøp, utforming og gjennomføring. Her kunne forbipasserende komme innom og lage sine egne blomsterkranser helt gratis.


OsloByliv ble arrangert 4 ganger i løpet av sommeren og én gang ved juletider. Hver gang ble en ny gate/område stengt av. Det var fint å se at mange deltok på flere av eventene og noen til og med på alle. Dagene ble fylt med sang, dans, historiefortellinger, grafitti, blomsterkranser, informasjon, sceneoptredner, planterlotteri, god stemning og masse annet.


Video: "Scream Media"

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page