top of page
  • Writer's pictureKorridor

Norshipping Fearnley 2019

Updated: Mar 3, 2020

Nor-Shipping er en konferanse hvor maritime og havnæringen møtes hvert annet år - et naturlig knutepunkt for viktige beslutningstakere fra hele verden for å koble sammen, samarbeide og gjøre avtaler for å låse opp nye forretningsmuligheter. Den anses som en av verdens mest betydningsfulle og kjente shippingsmesser, og et møtested og forum for verdens skipsfartsnæring. I forkant av denne konferansen inviterer Fearnleys Securities til arrangement. Korridor ble valgt til å gjennomføre arrangementet.

Planlegging/gjennomføring

Korridor stod for regi og produksjon, herunder; valg av lokale, dekor, meny, crew, teknisk bestilling/gjennomføring og booking av DJ.


Dagen startet på Astrup Fearnleys Museet hvor ledelsen til vertene hadde et internmøte før arrangementet dører i «Hovedsalen» åpner.


Rekordmange deltok under konferansens åpningsseremoni hvor overkant av 700 mennesker var innom museet. Fornøyde fjes fylte salenes med retter fra The Flying Culinary Circus i hånd. Gjestene måtte nesten jages ut da tiden for å bevege seg var kommet.Arrangementet fortsatte hos Skur 33, hvor inngangspartiet var utsmykket med blå løper og spesial belysning i kjente Fearnleys farger. Det tok ikke lang tid før arrangementas stemming kunne høres, som medførte til besøk av Finansavisen samt andre festglad forbipasserende. DJ Ollis underholdt gjestene til siste slutt med musikk som fikk mangfoldet av generasjoner til å oppføre seg som en stor vennegjeng på dansegulvet.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page