top of page
  • Writer's pictureKorridor

Utsmykning av Edvard Grieg

Updated: Feb 28, 2020

Tre av verdens mest anerkjente samtidskunstnere har spesialprodusert kunst for boligkvarteret på Lundins oljeplattform Edvard Grieg. Slik har plattformen blitt til en unik kunstopplevelse.

Kunstprosjektet for Edvard Grieg startet som en idé tidlig i byggeprosessen av plattformen tilbake i 2012. Edvard Grieg skulle være både arbeidsplass og bolig for de som jobber offshore, derfor ønsket ikke Lundin å kun legge vekt på det funksjonelle, men også skape et miljø som appellerer til de ansattes estetiske sans og til deres intellekt. Som hovedsponsor av Astrup Fearnley Museet var det naturlig å trekke på museets kunstfaglige ekspertise.


Utsmykningen skulle gjenspeile Lundins identitet og være behagelig for de ansatte å omgi seg med. Samtidskunst kan tidvis være provoserende og vanskelig å forstå om man ikke kjenner det bakenforliggende, men det kan også være behagelig for øyet og ha et uendelig univers av historier boende i seg. Å finne frem til kunstnere og verker som ville kunne produsere en spennende men behagelig utsmykning ble derfor essensielt. Lundin og museet gjennomførte en prosess for utarbeidelse av konsept for utsmykning i de ulike delene av boligkvarteret, og for valg av kunstnere som passet inn i prosjektet. Korridor fasiliteterte prosessen og stod for prosjektledelsen av utsmykningen.

Museet presenterte 12 samtidskunstnere av internasjonalt kaliber, norske som internasjonale. En presentasjon som ikke bare la vekt på hvem kunstnerne var, men også deres kunstneriske og visuelle utrykk, og evne til å tilpasse seg en oppgave uten å gå på kompromiss med sitt kunstneriske særpreg.


Til å utsmykke tre av de største områdene i boligkvarteret falt valget på tre internasjonalt anerkjente kunstnerne. Gardar Eide Einarsson (NO), Fabrice Hybert (FR) og Tom Sachs (US). De er alle  representert i Astrup Fearnley Museets samling.


Astrup Fearnley Museet har en unik posisjon og høy anseelse i kunstmiljøet og blant kunstnere både nasjonalt og internasjonalt. Uten museets relasjoner og kredibilitet  ville det ikke vært mulig å involvere kunstnere av dette kaliberet i et slikt prosjekt. Lundins sponsorsamarbeid med museet har derfor resultert i en unik sammensetning av kunstnere og en utsmykning som ellers ikke ville latt seg gjennomføre.


Foruten Gardar Eide Einarsson, Fabrice Hybert og Tom Sachs er fem unge, norske, samtidskunstnere representert i utsmykningen. Å invitere unge, norske samtidskunstnere til å bidra til utsmykningen har vært essensielt for prosjektet. Museet representerer spydspissen av norsk samtidskunst, og Lundin legger stor vekt på sin norske identitet og bruk av norske leverandører i sitt virke. Samtidig hadde Lundin et ønske om å støtte opp om unge kunstnere.


I forbindelse med Astup Fearnley Museets utstilling NNA-NNA-NNA (Ny norsk abstraksjon)  tidligere i år, gjorde museet en vurdering av vel hundre unge, norske samtidskunstnere. 17 kunstnere ble invitert til å delta på museets utstilling, et knippe museet anser som spydspissen av den unge samtidskunsten i Norge i dag.


Fem av kunstnerne og deres kunstneriske særpreg ble presentert for Lundin, som kandidater til å delta i utsmykningen. Marie Buskov, Emma Ilja Wyller, Anders Sletvold Moe, Ivan Galuzin og Johanne Hestvold.


Alle fem ble invitert til å produsere hvert sitt verk på bestilling, og alle fem takket ja til invitasjonen. Hver og en har spesialprodusert et verk til utsmykningen i tråd med sitt kunstneriske særpreg. Verkene ble montert offshore i slutten av oktober.


Allerede i starten av prosjektet var det åpenbart at utsmykningen ville ha et uvanlig smalt publikum, bestående av ansatte og besøkende på plattformen. Hovedprioriteringen var å utarbeide en utsmykning og et miljø offshore som hele organisasjonen kunne være stolte av, men det utelukket ikke at ansatte onshore, partnere og leverandører ikke skulle få oppleve kunsten. Derfor ble det tidlig besluttet å  lage både en dokumentar og en bok om kunstnerne og verkene representert i utsmykningen. I tillegg vil reproduksjoner og editions utsmykke det nye hovedkontoret sammen med utlånte verk av de samme kunstnerne fra museet.


Lundin ble nominert til Sponsor- og Eventprisen 2016 i kategorien "Årets Kultursponsor", for sitt sponsorsamarbeid med Astrup Fearnley Museet, og utsmykningen av Edvard Grieg.


Lundin har vært hovedsponsor for Astrup Fearnley Museet siden 2012. Et svært vellyket sponsorsamarbeid som har kulminert i utsmykningen av Lundins oljeplattform Edvard Grieg. Utsmykningen blekurert av Astrup Fearnley Museet under Korridors prosjektledelse.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page